Kvinner og likestilling

Utvidet refleksjonsperiode i kampen mot menneskehandel

Antatte ofre for menneskehandel, uten lovlig opphold i Norge, får nå seks måneder på seg til å finne ut om de våger å anmelde bakmenn og starte et annet liv.

I tillegg kan de få ett år arbeids- og oppholdstillatelse hvis politiet innleder straffeforfølgelse av bakmenn. Etter dette kan ofrene søke asyl, skriver Aftenposten.no.

Erfaringen er at dagens refleksjonsperiode, på 45 dager, er for kort til at ofrene gjør bruk av den.

«Dette har jeg jobbet for. Med seks måneders refleksjonsperiode vil vi være helt i front i Europa når det gjelder å gi sårbare kvinner som trenger beskyttelse, de beste forutsetninger for å bryte ut og bli i stand til å leve andre liv,» sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.