Innvandring

Organiserte kriminelle kan få opphold

Kurdere fra Irak med MUF-tillatelse (midlertidig opphold uten familiegjenforening) er knyttet til storstilt svindel med biler. Bilene er kjøpt på kreditt i Norge. Regningen er aldri betalt, og mange av bilene er havnet i Irak.

Virksomheten var trolig organisert, melder Aftenposten.no. «Disse personene ville blitt utvist hvis de hadde vært dømt. At de ikke er dømt, er problematisk,» sier partileder i Høyre, Erna Solberg, om de kurdiske irakerne. Hun tror dette svekker folks respekt for myndighetenes regulering av hvem som kan få komme, og hvem som får bli her i landet. «Jeg har vanskelig for å tro at folk forstår at disse skal ha opphold på humanitært grunnlag. Det bør bekymre Regjeringen at de motarbeider myndigheter, gjør nesten hva som helst – og likevel får bli her.»Syv av dem som er innblandet i saken, er i Norge og søker igjen om opphold. Avgjørelsen faller på nyåret. Fordi de ikke er dømt i svindelsakene, er det mange faktorer som tilsier at de kan få bli. Politiet har henlagt sakene fordi det oppsto problemer med bevisene.