Statistikk

Nesten 100 000 nye innvandrere til Sverige i 2006

Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige beregner at 96 800 nye innvandrere kom til Sverige i år. Dette skal være den høyeste innvandringen på 131 år, og er en økning på 48 prosent fra 2005.

Gruppen irakere topper med om lag 10 000 nyankomne, mot 2 900 nyankomne i 2005, melder Dagens Nyheter.se. Ifølge SCB ligger den midlertidige asylloven (fra 2005) til grunn for den rekordhøye innvandringen i år.

Samtidig kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) med en beregnet folketilvekst i Norge for 2006. Tilveksten er beregnet til å bli 41 200 personer, som tilsier at at 4 681 400 personer ventes å være bosatt i Norge ved årsskiftet. 45 prosent av folketilveksten skyldes et fødselsoverskudd, mens 55 prosent skyldes innflyttingsoverskudd fra utlandet.

Ved inngangen til 2006 var folketallet i Norge på 4 640 219. Av dette utgjorde innvandring 40 148, mens utvandringen var på 21 709. Befolkningsveksten var på 33 856.