Ytringsfrihet

Jo mindre religion, jo mer demokrati

Jo mindre rolle religion i tradisjonell forstand spiller i et samfunn, jo større grad av sosial trygghet, menneskelig velvære og demokrati kan man forvente å finne, er ett av resultatene man kan lese ut av World Value Survey.

World Value Survey er en sammenlignende undersøkelse mellom 76 land fra hele verden. Professor i religionssosiologi, Thorleif Pettersson ved Universitetet i Uppsala, har analysert dataene fra undersøkelsen. Han forteller at mens de nordiske landene skårer høyt på «grad av sekularisering og frigjørende sosial kapital», skårer land som Zimbabwe, Marokko og Jordan tilsvarende lavt. Her står de tradisjonelle, religiøse og kollektivistiske verdiene sterkt.
De landene som er mest «frigjorte» er også de mest demokratiske. Nok en gang skårer de nordiske landene høyt i begge kategorier, sammen med Nederland, Sveits, New Zealand, Canada og Australia. I den andre enden finner vi Zimbabwe, Nigeria, Pakistan og Iran. Disse har lav oppslutning rundt «frigjørende sosial kapital» og lav grad av demokratisering.

Les hos Fri Tanke