Innvandring

100 000 folkeregistrerte «borte»

Skattemyndighetene i Sverige avslører at opp mot 100 000 folkeregistrerte ikke bor i landet. Myndighetene mistenker at dette kan skyldes fusk med trygder.

Skattemyndighetene ønsker nå å samkjøre ulike registre for å finne ut hvor mange som ikke fysisk bor i Sverige og som mottar en eller annen form for trygd urettmessig, melder Sydsvenskan.se

Den samme problematikken er gjeldende i Norge, men her har vi ingen mulighet for å finne ut hvor mange folkeregistrerte som ikke er i Norge. HRS har ved en rekke anledninger foreslått at det foretas en vurdering av gjeldende regelverk (og eventuelt praksis) for folkeregistrering, herunder de forskriftsmessige krav til utflyttingsregistrering. Ikke minst er dette viktig for å få klarhet i hvor barn og unge har store deler av sin barndom og oppvekst.