Religiøse og politiske symboler

Vatikanet kaster seg ut i slørdebatten

har uttalt at muslimske immigranter må respektere kultur, tradisjoner og religion i det landet de kommer til. Han er bekymret for den økte tildekningen av kvinner som bosetter seg i Europa.