Religiøse og politiske symboler

Tapte retten til å bære kors

En engelske flyvertinnen som ble nektet å bære sitt kristne kors synlig, tapte appellsaken mot British Airways.