Innvandring

Sterk nedgang i andelen innvandrere i Danmark

En ny fremtidsrapport justerer ned antallet av innvandrere i Danmark. Det kommer langt færre enn hittil beregnet. I den nye rapporten fra institusjonen DREAM heter det at innvandrere og etterkommere fra mindre utviklede land ikke vil vokse til 18 prosent i 2080, som først antatt, men til 8 prosent.

Forklaringen på det nedjusterte antallet er å finne i endringene som ble gjennomført i utlendingslovgivningen i 2002. Dette har ført til en markert nedgang i antallet av asylsøkere og ektefelleetableringer fra utlandet. Den nye fremskrivningen anses som positive for den offentlige økonomien, men rapporten fastholder betydningen av å få innvandrere inn på arbeidsmarkedet.

Til Dagbladet Informationen sier forskningssjefen ved DREAM at: ”Indvandrere fra mindre udviklede lande har generelt en lavere erhvervsdeltagelse end den almindelige dansker. Det typiske billede for denne gruppe er, at der kun er én forsørger i familien, hvilket er et økonomisk problem, sådan som vi har skruet vores velfærdssamfund sammen. Vi stiller institutioner og skoler til rådighed, men det forudsætter i høj grad, at begge forældre er ude på arbejdsmarkedet,» sier Lars Haagen Pedersen.

Årsaken til det dramatiske fallet i antallet av etterkommere forklares også med med innvandrerkvinner får færre barn. I 2000 var snittet 3,5 barn per kvinne, i dag er snittet 2,5. Denne nedgangen var forventet, sier Hagen Pedersen, men legger til at den kom raskere enn forventet.

Les artikkel hos Berlingske.dk