Æresdrap og æresrelatert vold

Stadig flere menn utsettes for æresrelatert vold

En ny forskningsrapport avdekker at et stigende antall menn søker hjelp for å unngå tvangsekteskap elller annen æresrelatert vold fra familien. Men det er lite hjelp å få.

En ny rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI) avdekker at et stigende antall menn i Danmark søker hjelp for å unngå tvangsekteskap elller annen æresrelatert vold fra familien. Men samtidig avdekkes at hjelpetilbudet til menn er dårlig. Rapporten sammenligner håndteringen tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresdrap i seks forskjellige land, og konkluderer blant annet med at særlig kvinner utsettes for æresrelatert vold, men at land som eksempelvis Nederland og Sverige i stigende grad fokuserer på menn, heriblant også homoseksuelle, melder Kristeligt Dagblad.dk

Rapporten (i pdf) kan lastes ned her