Kjønnslemlestelse

Omskjæring tabubelagt av helsepersonell i Norge

For første gang er det gjennomført en systematisk undersøkelse av hvordan norsk helsevesen behandler omskårede somaliere som skal føde. Funnene er nedslående.