Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelsesdom i USA

En far (30) med opprinnelse fra Etiopia er dømt til ti års fengsel for å ha lemlestet sin to år gamle datter.