Innvandring

Høy innvandring og videreføring av velferd ikke mulig

Leder i Civita, Kristin Clemet, sier llangt på vei et nei til at det er mulig å opprettholde velferdsstaten med høy innvandring.

Det er på et NHO-seminar om arbeidsinnvandring at lederen i Civita, Kristin Clemet, langt på vei svarer nei til at det er mulig å opprettholde velferdsstaten med høy innvandring.

Clemet mener at det er mest lønnsomt å komme til Norge for dem med lavest kompetanse. Clemet tar også til ordet for at vi må ha en åpen debatt om grunnleggende problemstillinger omkring innvandring og integrering. Hun fremhever utdanningens betydning for integreringen.

Grete Brockmann mener migrasjon må møtes ut fra disse forutsetningene: Begrense uønsket innvandring, ivareta humanitære forpliktelser og sikre utenlandsk kompetanse og innvandring.