Statistikk

De fleste kommer på familiegjenforening til Norge

254 000 førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge i årene fra 1990-2005, og 7 av 10 bor her fremdeles.

I perioden 1990 – 2005 innvandret det over 254 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Nesten halvparten, 110 000 eller 43 prosent, kom som følge av familieinnvandring. En tredjedel av innvandrerne har kommet som flyktninger (31 prosent), mens 14 prosent har sin bakgrunn i arbeidsinnvandring. 11 prosent av innvandrerne har fått en utdanningstillatelse og kom til landet på dette grunnlaget.

Det har vært en markert økning i familieinnvandring i angitt periode. Blant familieinnvandrede er det personer fra Thailand, Irak og Pakistan som utmerker seg. Fra hvert av disse landene har det vært over 6 000 gjenforeninger i perioden. Fra Russland, Somalia, USA, Tyrkia og Storbritannia har det vært mer enn 5 000 gjenforeninger.

SSB.no.