Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er snikmyrdet

Walid al-Kubaisi mener ”ytringsfriheten er snikmyrdet av den muslimske minoriteten”, og peker på hvordan islamister opptrådte som femtekolonister under Muhammed-krisen.