Kvinner og likestilling

Storhaug tar et oppgjør med venstresiden og feministene

Venstresiden og feministene svikter de muslimske jentene og kvinnene, hevder Storhaug, som ikke lenger klarer å identifisere seg med dem. Og bomben; FrPs Siv Jensen er landets ledende feminist.

I dagens Dagbladet tar Hege Storhaug et durabelig oppgjør med sviket fra venstresiden og feministene overfor våre nye muslimske jenter og kvinner. Da hun skrev boken ”Men størst av alt er friheten” skrev hun seg fra seg tilhørigheten til både den fastlåste venstresiden og den organiserte kvinnebevegelsen. Hun makter rett og slett ikke å identifisere seg med dem lenger. Så kommer bomben: Storhaug peker på Frps formann Siv Jensen som landets fremste feminist blant politikere, fordi Jensens og Frps politikk knyttet til innvandringen ville beskyttet jenter og kvinner langt bedre: ”Det skrikende paradokset for oss med lang fartstid på venstresiden er at Frps mangeårige politikk ville beskyttet både enkeltindivid og det sekulære demokratiet mot oppsplitting. Frp har lenge villet optimalt stoppe de transkontinentale tvangs- og henteekteskapene. Unge ville da blitt beskyttet mot tvang, og praksiser som kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking generelt hadde vært sterkt begrenset. Frp har også sagt nei til henting av søskenbarn, en særlig hemsko for integrering viser forskning fra England. Frps politikk ville altså sterkt bremset gettoiseringen og derav gradbøying av menneskerettigheter. I et kvinneperspektiv helt avgjørende. I et demokratisk perspektiv like avgjørende. I et velferdsperspektiv også avgjørende, jamfør at 55 prosent av sosialbudsjettet i Oslo går til ikke-vestlige innvandrere.”