Kjønnslemlestelse

Nulltoleranse mot vold av barn, sier statsråd Karita Bekkemellem

I forbindelse med at en verdensomspennende studie om vold mot barn er lagt fram for FNs generalforsamling, en studie som framhever at mye av volden mot barn er skjult, hemmeligholdt, underrapportert og mangelfullt registrert, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) at vi skal ha nulltoleranse mot vold av barn.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) skriver i Dagsavisen.no at «Vi skal ha nulltoleranse mot vold, og vi skal bry oss når barn lider eller er utsatt for omsorgssvikt.»

Det er nok ikke mange som er uenige med Bekkemellem i hennes intensjon, men veien blir farlig lang til handling hvis den samme regjering ikke klarer å få på plass systemer og rutiner som faktisk kan avdekke vold mot barn. Vi tenker da spesielt på kampen mot kjønnslemlestelse, som må kunne karakteriserers som ett av de grusomste overgrep som skjer av jentebarn.
Kjønnslemlestelse av jentebarn er nettopp «skjult, hemmeligholdt, underrapportert og mangelfullt registrert», og problemet er ikke at folk ikke vet at det er forbudt å lemleste sine barn. Problemet er å avdekke at de faktisk gjør det. Men hvordan kan vi avdekke, og hjelpe barna, hvis vi ikke behandler jentebarns underliv på lik linje med guttebarns? For guttebarns underliv undresøkes på helsekontroller, mens det i går ble kjent at Sosial- og helsedirektoratet sier nei til å undersøke jentebarn.

I samtale med Barne- og likestillingsdepartementet får HRS imidlertid opplyst at det ikke er konkludert i denne saken. Da er det håp om at statsråd Bekkemellems ord kan oppfylles likevel: nulltoleranse mot vold av barn!