Kjønnslemlestelse

Hovedretten i Sverige fastholder dom om kjønnslemlestelse

Den svenske domstolen fastholdt i går tingrettens dom mot en 41-årige mann for å ha fått kjønnslemlestet sin datter.