Æresdrap og æresrelatert vold

Forkledde æresdrap – jenter tvinges til selvmord

Jenter og unge kvinner fra såkalte "æresrelaterte kulturer" tvinges til å ta sitt eget liv fordi de etter familiens mening har gjort noe som har svekket familiens ære. Disse jentene betegnes som "balkongjentene".