Kjønnslemlestelse

En sorgens og skammens dag

Sosial- og helsedirektoratet sier nei til helseundersøkelser for å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse. Det er direkte skammelig.

Regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet i mai 2005 å utrede om og hvordan helseundersøkelser kan innføres. Direktoratet sier nå at slik undersøkelse verken er etisk, juridisk eller medisinsk forsvarlig. Helse- og omsorgsdepartementet ”tar utredningen til etterretning”, melder Dagsavisen.no. Nå skal det satses videre på den forebyggende samtalen.

Da HRS lobbet gjennom flertallsvedtaket på Stortinget i fjor, reagerte daværende regjering kraftig. Daværende statsråd Erna Solberg (H) førte an i det som kunne ligne et korstog mot undersøkelser, og brukte en argumentasjon som var oppsiktsvekkende: Hvorfor skal alle jenter undersøkes (dvs gå gjennom en klinisk observasjon), for å nå en liten gruppe…Solberg er derfor i dag svært fornøyd med resultatet fra direktoratet. Det samme er de såkalte antirasistene, ledet an av Nadeem Butt: ”Det er en riktig konklusjon. Det er ikke riktig å undersøke alle fordi noen få har gjort noe galt,” sier Butt, som selvsagt ikke vet noe som helst om hvor få eller mange jenter i Norge som får kjønnsorganet avskåret.

I motsetning til Butt og co, har derimot HRS tatt dette rituelle overgrepet mot vergeløse jentebarn ytterst alvorlig. Vi kan derfor blant annet legge frem tall på hvor mange jenter som man kan forvente allerede er utsatt/blir utsatt for kjønnslemlestelse i dagens Norge. Risikogruppen er nå på minimum 9 000 jenter (SSB-tall). Den største gruppen er fra høyrisikolandet Somalia. Internasjonale estimat tilsier at rundt minimum halvparten av jentene høyrisikoland blir lemlestet i Europa, noen sier at antallet er enda høyere. I Norge er denne gruppen nå på ca 3 500 jenter.

”Noen få”, Solberg og Butt? Eller er det redselen for folks reaksjoner ved at det hadde blitt avdekket systematisk lemlesting av barn, som gjør at Solberg og Butt nå er så fornøyd? Vel, som kjent har jo aldri den organiserte antirasistiske siden utmerket seg med kamplyst mot medbrakte overgrepstradisjoner, og høyresidens klamme favntak om individets frihet kan koste mange barn, unge og kvinner helse eller liv.

Debatten knyttet til integrering stiller i særklasse. Man føler og synser, faktabasert informasjon snakkes gjerne bort. Et eksempel er at 3 500 jenter blir til ”noen få”, eller som Solberg sier, ”et problem som er veldig bergrenset”. Et annet eksempel er når Solberg sier at ”Å være mor til en liten jente som man vet skal gjennom jevnlige underlivsundersøkelser føles integritetskrenkende.” Smak på ordet ”integritetskrenkende”. Prøv deretter å se for deg et vergeløst barn i hendene på flere personer som holder barnet nede og kutter og skjærer i barnets kjønnsorgan i flere omganger. Uten bedøvelse, og oftest med et barberblad. Prøv videre å forestille deg ei ung jente som går på toalettet i skoletimen, og må lide seg gjennom noe så dagligdags som å tisse. Eller når hun får seg en kjæreste – for så å oppdage at ”noe er galt med henne”, noe galt som er irreversibelt. Prøv deretter å se for deg en fødende kvinne, som ikke klarer å føde naturlig og får keisersnitt. Fødselskanalen er ødelagt på grunn av arrvev etter kjønnslemlestelse. Integritetskrenkende…?

Integritet og krenkelse. For oss topper det seg når Rådet for legeetikk uttaler seg: ”En undersøkelse slik den er foreslått (altså at helsepersonell ser med det blotte øyet på et jentebarns kjønnsorgan, vår merknad) har som eneste begrunnelse å avskrekke foreldrene fra å få utført overgrepet og eventuelt straffeforfølge dem. Undersøkelsen vil da måtte skje når jentene er i en sårbar alder, og den vil da ofte oppleves som meget krenkende.” Vi vil minne om følgende: Kjønnslemlestelse er grov kriminalitet, og har en strafferamme på inntil åtte år. Vi vil også minne om dette: Guttenes kjønnsorgan helseundersøkes, ikke med det blotte øyet, men ved at det fysisk kjennes etter om begge testiklene er på plass i pungen. Integritetskrenkende? Kanskje Solberg, Butt, Regjeringen og Rådet for legeetikk skulle gå sammen og få avviklet helseundersøkelser av gutters kjønnsorgan – i likhetens navn? I anti-krenkelsens navn?

En siste tankevekker i denne omgangen: Like etter at flertallsvedtaket var fattet i Stortinget i fjor, var informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, på en konferanse i Oslo om integrering. Der møtte hun tilfeldigvis, og for første gang, en sentral byråkrat i aktuelle direktorat. Byråkraten tok selv kontakt med Storhaug under lunsjen og nærmest æresskjelte henne fordi HRS ”var skyld i at ytterligere arbeidsmengde var pålagt direktoratet gjennom Stortingsvedtaket”.

Det er nok dessverre sant det som sies i mang en politisk korridor: Det politiserte byråkratiet i Norge har tilranet seg betydelig politisk makt, og den ene regjeringen etter den andre viker til side. Er det virkelig sant at du også viker, barne- og likstillingsminister Karita Bekkemellem?