Innvandring

Barn manipuleres til apati

Det er en stor sannsynlighet for at flykningbarn i Sverige manipuleres til apati, hevder psykiateren Tomas Eriksson. Manipulasjonen handler om opphold.

Han har blant annet avdekket barn som har blitt medisinert med antidepressiva og medisin mot schizofreni. Ved seponering av medisinene er barna symptomfri for apatien. I Sverige gjøres alt for å bekjempe forklaringsmodellene til Tomas Eriksson. Andre mener nemlig at barna lider av en sykdom kalt PRS (pervasive refusal syndrome), som ikke er klassifisert i internasjonale diagnose registre. Les i Dagen.se

Les også debattinnlegg av lege og spesialist i allmennpsykiatri Thomas Jackson, med tittelen «Så kallade apatiska flyktingbarn en grym teater» i Dagens Medicin.se