Innvandring

Vil stoppe ID-juks

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil ty til lovendringer for å stoppe jukset med identiteter.

«De som ikke vil medvirke til å dokumentere sin egen identitet, skal ikke få varig opphold i Norge,» sier statsekretær Libe Rieber-Mohn til VG Nett.

Det skal være sannsynlighetsovervekt for at en person er den som han/hun utgir seg for å være.

Asylsøkere som etter FNs regler kan ha rett til beskyttelse, men som ikke kan sannsynliggjøre sin identitet, vil få opphold i ett år av gangen. En skjerpet praksis i forhold til identitet gjør det lettere å avvise folk som oppgir falsk identitet, eller som ikke vil samarbeide med myndighetene om å kartlegge identiteten. Såkalte asyl-shoppere, som er innmeldt under ulike identiteter i flere land og hever trygd og støtte, skal ikke lenger kunne operere i Europa. Det sørger Eurodac-samarbeidet (fingeravtrykk) og DNA-tester for.

Rieber-Mohn legger til at regjeringen også vurderer å ta fingeravtrykk av dem som søker familiegjenforening. Dette fordi det har vært tilfeller hvor samme person har asyl i Norge og familiegjenforening i Sverige.