Ytringsfrihet

Norsk professor populær på Al-Jazeera

Samfunnsforskeren og professor Sigurd Skirbekk er etterspurt på den arabiske fjernsynskanalen Al-Jazeera.

Selv mener professor Sigurd Skirbekk at araberne er lydhøre fordi han i tillegg til å peke på svakheter i arabisk kultur, retter søkelys mot svakheter i vår vestlige kultur, skriver Aftenposten.no

Skirbekk forteller også at han planlegger en ny bok, som skal handle om velferdssamfunnets utsikter. Han mener at velferdsstaten trenger en nasjonal felleskultur for å overleve.