Kvinner og likestilling

Muslimske kvinners vitnesbyrd i bokform

En rekke bøker er de siste få årene gitt ut av muslimske kvinner i Europa der de vitner om omfattende brudd på menneskerettigheter på innsiden av de voksende enklavene i Europa.

Særlig utmerker Tyskland seg, der blant andre sosiologen Necla Kelek, skriver i en bok at den «muslimske kvinnens påtvungne underkastelse» handler i følge den islamske læren at hun ikke besitter ”fornuft” men er ”et seksuelt vesen”. Hennes viktigste oppgave er å ”føde sønner”, enten hun bor i Tyrkia eller i Tyskland.

Dagens Nyheter har gått gjennom flere bøker skrevet av europeiske muslimske kvinner i nyere tid, og fellestrekket er seksualisering av kvinnen og seksualisert vold, både i og utenfor ekteskapet. Necla Kelek er en av de få som selv slapp unna bortgifting i opprinnelseslandet. Hvorfor? Hun innfridde ikke det tyrkiske skjønnhetsidealet. Hennes nese var ”for stor”. Kelek er en av de fremst pådriverne for lovendringer i Tyskland som kan løfte muslimske jenter og kvinner inn i demokratiet og menneskerettigheter.