Statistikk

Andelen innvandrere faller kraftig i Danmark

En ny befolkningsprognose i Danmark viser et kraftig fall i andelen av innvandrere og etterkommere i Danmark på langt sikt.

For to år siden lød fremskrivningen på 15,3 prosent fra mindre utviklede land i år 2080. Stram lovgivning og drastisk fall i fødselsrater bringer nå andelen ned til 8 prosent, melder Jyllands-Posten.dk