Religiøse og politiske symboler

Hijab splitter den danske befolkningen

En undersøkelse i Danmark avdekket at hijab deler den danske befolkningen i to leire.

I en undersøkelse som Gallup har foretatt for Berlingske Tidende fremkommer det at hijab som uttrykk for en bestemt oppfatning av islam, deler den danske befolkningen i to leire.
48 prosent av de spurte mener at hijaben er et symbol på islamsk kvinneundertrykking, mens 47 prosent mener det er en frivillig hodebekledning. 5 prosent sier de ikke vet.
På spørsmålet om kvinnelige tv-verter eller andre offentlige personer kan bære hijab, svarer 53 prosent ja, mens 46 prosent sier nei. Når det spørres om kvnners bruk av hijab er et problem i forhold til arbeidsmarkedet, sier 58 prosent ja, mens 41 prosent sier nei.
Generelt mener et flertall at det er et problem at muslimske kvinner bærer hijab, da 48 prosent sier det er negativt, mens kun 16 prosent mener det er positivt. Her er det dog mange tvilere: 34 prosent sier de ikke vet.

Les også Vibeke Manniches innlegg om hijab og tilsvaret fra Asmaa Abdul-Hamid, samt debatt, hos Berlingske Tidende.dk