Kjønnslemlestelse

Ny sak om kjønnslemleste kan være på vei til svensk rett

Ikke før hadde Sverige avsagt sin historiske dom om kjønnslemlestelse, før en ny sak kan være på vei til rettssystemet. Også denne saken gjelder jenter med opprinnelse fra Somalia.

Men mens det i den forrige saken var en 41-årig far som ble straffet for å ha lemlestet sin datter, er det denne gangen en 42-årig mor som mistenkes for å ha lemlestet sine døtre.
«En av jentene er definitivt kjønnlemlestet. Vi har opplysninger om at begge de andre døtrene også skal være lemlestet, men de har enda ikke blitt undersøkt av en lege,» sier Håkan Larsson i barnevernstjenesten til Göteborgs-Posten.se.
Larsson var også den som i mai anmeldte saken til politiet. Alle barna, utenom den eldste 18-årige datteren, er tatt hånd om av barnevernet.

Moren skal ha hatt et enormt kontrollbehov overfor sine barn, som har gått over til kriminelle handlinger. Blant annet skal hun regelmessig ha inspisert døtrenes underliv når de har kommet hjem fra skolen. Hvis hun har oppfattet barna som ulydige, har hun brent dem på hendene.

Kjønnslemstingen av barna skal ha funnet sted sommeren 2000 i Somalia. Alle opplysninger i saken bygger på barnas utsagn.