Kjønnslemlestelse

Historisk dom i kjønnslemlestelses-sak i Sverige

En 41-årige mann av somalisk opprinnelse bosatt i Sverige ble i dag dømt til fire års fengsel for å ha kjønnslemlestet sin datter.

I tillegg må faren betale 346 000 svenske kroner i erstatning til datteren, og 30 000 kroner til barnet mor for å ha bortført datteren, melder Göteborgs-Posten.se. Faren tok med datteren til Somalia, der lemlestingen fant sted. Jenta klarte å ta seg til den svenske ambassaden i Addis Abeba, hvor hun fikk hjelp.

Dommen er historisk, da det er første domfellelse for kjønnslemlestelse etter loven mot kjønnlemlestelse trådte i kraft i Sverige i 1982. I Europa er det kun Frankrike som tidligere har ført saker knyttet til kjønnslemlestelse for retten (og Frankrike har ingen egen lov mot kjønnslemlestelse). Norge har aldri ført noen slike saker, til tross for både egen lov og flere anmeldelser.

Se også vår rapport: «Norskfødte jenter kjønnlemlestes» (2005)