Ytringsfrihet

Et folkelig fellesskap

I dagens Aftenposten peker Hege Storhaug på hva som er forutsetningen for å videreføre Norge som en fredelig nasjonalstat, nemlig et sterkt folkelig felleskap med tillit borgerne mellom. Fellesskapet fordrer felles språk, grunnverdier og sentrale kulturelle trekk.