Æresdrap og æresrelatert vold

Utvist grunnet trusler om æresdrap

Både faren og ektemannen til en 21 år gammel tyrkisk kvinne er utvist fra Sveits etter å ha kommet med trusler om æresdrap.

Truslene ble fremsatt da kvinnen opponerte mot et tvangsekteskap som ble inngått i Tyrkia, og kvinnen ble deretter tvunget til å søke familiegjenforening med ektemannen i Sveits. Faren og ektemannen har 10 års innreiseforbud i Sveits. «Det må bli gjort umisforståelig klart at brudd på grunnleggende sveitsiske rettsnormer ikke skjer uten at det blir reagert», heter det i en kommentar fra statsadvokaten i St. Gallen, skriver VG Nett