Æresdrap og æresrelatert vold

Sterk kritikk for frifinnelse i æresdrapssak

En rekke tyske eksperter reagerer sterkt på frifinnelse av brødrene som kan ha medvirket til æresdrapet av sin søster. Den yngste broren påtok seg all skyld.