Statistikk

Stadig flere innvandrere

Innvandrerbefolkningen er nå på 386 000 personer, som tilsvarer 8,3 prosent av befolkningen. Økningen i fjor var på 6 prosent, eller 21 900 personer. Til sammenligning økte hele befolkningen med 0,73 prosent.

285 300 personer hadde ikke-vestlig bakgrunn, som tilsvarer 6,1 prosent av hele befolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn utgjorde 101 400 personer, eller 2,2 prosent. Personer med opprinnelse i Pakistan utgjør ennå den største innvandrergruppen med 27 700 personer, etterfulgt av svensker (23 500), irakere (20 000) og dansker (19 100). I løpet av de siste fem årene har det derimot vært størst økning av russere, irakere, somaliere og polakker.318 500 er førstegenerasjonsinnvandrere, mens 68 200 er andregenerasjon (etterkommere). Flest andregenerasjon er det blant pakistanerne, deretter følger marokkanere, indere, singalesere, tyrkere og vietnamesere. Færrest er det blant thailendere, amerikanere og svensker. Disse forskjellene forklares i stor grad ut fra botid i Norge, men også ut fra de ulike innvandrergruppenes ekteskapsmønster.

Det bor innvandrere i alle landets kommuner. I 14 av kommunene er 10 prosent eller mer innvandrere. Oslo ligger klart på topp med 23,0 prosent, etterfulgt av Drammen (17,6 prosent) og Lørenskog (14,3 prosent). 123 900 personer av Oslos befolkning tilhører innvandrerbefolkningen. Vestlige innvandrere utgjør 4,1 prosent, mens ikke-vestlige utgjør 18,9 prosent. Dette gir av hver fjerde person i Oslo har innvandrerbakgrunn.

Innvandrerbefolkningen er per definisjon første- og andregenerasjon. Antallet personer født i Norge med én utenlandsfødt forelder økte med 6 000 i 2005. I alt er det 180 000 personer født i Norge med én utenlandsfødt forelder, men disse personene regnes ikke som en del av innvandrerbefolkningen.

Se statistikk hos SSB