Innvandring

Solgte falske ID-papirer til etterlyst voldtektsforbryter

Den 49 år gamle kurderen fra Iran som er tiltalt for menneskesmugling og dokumentfalsk gjennom syv år fra 1998 til 2005, har ikke bare solgt falske dokumenter til kurdere fra Irak ut fra et "humanitært ståsted". Han har tidligere gitt uttrykk for at denne gruppen er blitt dårlig behandlet i Norge og burde få opphold.