Æresdrap og æresrelatert vold

Nytt æresdrap i Sverige

En 41 år gammel fembarnsmor i Sverige ble i går drept av sin ektemann, med fire av barna som vitner. Bakgrunnen for drapet skal være at hun hadde tatt ut skilsmisse.