Innvandring

Nye Norge – men samme Morgenbladet

For en uke siden hadde Morgenbladet en artikkel om Norges demografiske utvikling. Artikkelen, som tok mål av seg å være så ”saklig og objektiv som mulig”, hadde heller en særlig tendensiøs språkbruk.

I artikkelen ble blant annet ble Ole Jørgen Anfindsen fra HonestThinking intervjuet, og definert som en ”varsler” som ”mangler troverdighet”. I dag svarer Anfindsen, der han sier at det finnes prinsipielt sett tre hovedmuligheter for den videre innvandring til Norge.

Nettoinnvandringen kan enten:

1. Flate ut i nær fremtid.2. Begynne å synke i nær fremtid.3. Fortsette å vokse i lang tid ennå (slik den har gjort hele tiden siden ca. 1970).

Av en eller annen grunn tar SSBs fremskrivninger kun høyde for mulighetene (1) og (2). Ifølge Anfindsen er dette dristig fra SSB sin side. Det kan også være grunn til å minne om at SSBs fremskrivninger hva gjelder Norges fremtidige innvandrerbefolkning ikke tar høyde for ektefelleinnvandringen. Dette er meget spesielt, da tre av fire som per i dag får permanent opphold i Norge nettopp kommer på familiegjenforening.

Les Anfindsen svar