Ytringsfrihet

Kokosnøtt-diskusjonen

Bare svarte kan snakke på vegne av svarte. Så utrolig banalt er budskapet til Iffit Qureshi. Hun fastslår hvem som ikke skal få uttale seg offentlig, i tillegg til at hun definerer noen svarte som ikke svarte nok til at de kan uttale seg. Disse kaller hun ”kokosnøtter”, svarte utpå og hvite inne. Og hvite har ikke noe de skulle ha sagt, ”som med sin uvitenhet skaper avstand, ikke dialog”. Men for Quershi er tydeligvis dialog et totalt uforståelig begrep.

Bare svarte kan snakke på vegne av svarte. Så utrolig banalt er budskapet til Iffit Qureshis ordrike, men meningsfattige kronikk i Aftenposten 24.05. Under tittelen ”Debattens uverdige aktører” fastslår hun hvem som ikke skal få uttale seg offentlig, i tillegg til at hun definerer noen svarte som ikke svarte nok til at de kan uttale seg. Disse kaller hun ”Onkel Toms” eller ”kokosnøtter”, svarte som egentlig er hvite, på grunn av ”manglende innsikt og negative erfaringer med for eksempel foreldrenes oppvekstmetoder eller med medienes overdrevent negative dekning, har utviklet etnisk selvhat og søker tilhørighet og aksept hos majoritetssamfunnet.” Og hvite har ikke noe de skulle ha sagt, ”som med sin uvitenhet skaper avstand, ikke dialog”. Men for Quershi er tydeligvis dialog et totalt uforståelig begrep.
Rett skal være rett, Quershi snakker ikke om svarte og hvite, hun snakker om minoriteter og majoriteten, der majoriteten, inkludert myndighetene, samt ”kokosnøttene” som nyttige idioter for disse, diskriminerer minoritetene generelt, og muslimene spesielt. For Quershi, og alle hennes likesinnede, er undertrykte muslimoffer, må en vite. Og siden hun er så undertrykt, benytter hun også anledningen til å fortelle om det grusomme HRS, som den grusomme undertrykkende regjeringen og makta generelt gir penger til, og i særdeleshet om den grusomme informasjonslederen i HRS, Hege Storhaug, som antakelig burde blitt fratatt sitt norske pass øyeblikkelig og blitt tvangssendt til det «grusomme» USA sammen med den like «grusomme» Ayaan Hirsi Ali. Den debattform som Quershi innlater seg på er et typisk eksempel på at man opphøyer seg selv som ekspert ut fra etnisk opphav og religiøs identitet, og derav tillater seg å utvise total mangel på likeverd mellom debattantene. Spesielt er det etnisk opphav som åpenbart skal svekke eller styrke sannhetsgehalten i påstander. Verre et det likevel at Quershi kategoriserer mennesker etter hudfarge og gruppetilhørighet, og for dette forlanger hun, og hennes likesinnede, å få ”respekt og definisjonsmakt”. Hadde noen hvitinger kommet med slike kategoriseringer eller fremmet de påstander som Quershi gjør, ville antakelig, og med rette, rasistbegrepet sittet løst.

Quershi har neppe begreper om hva et «rettferdig flerkulturelt samfunn» er – til det er hun for sint. Da Hege Storhaug, som sammen med Shakil Rehman blir mest personifisert, er på reise, vil hun antakelig ikke svare Quershi før i neste uke. Enn så lenge kan du jo lese kommentaren og debatten på Document.no

02.06.06: Her kan du lese Storhaugs svar