Kvinner og likestilling

Innvandrerkvinner som spioner på krisesentrene

Krisesentrene i Danmark sliter med innvandrerkvinner som kommer til senteret på falske premisser for å spore opp slektninger eller andre på flukt.

Problemet er blitt så stort at sentrene ikke lenger tar imot flere innvandrerkvinner av samme opprinnelse på samme tid.

»Vi siger, at vi ikke har plads, og at de må opsøge et andet krisecenter. For risikoen er for stor. Det er en af måderne at gardere os på«, sier leder Thyra Ernstsen på krisesentret i Fredericia.

Ofte må krisesentrene flytte kvinner fordi det er for stor risiko for at de kan bli funnet. Ifølge krisesentrene skyldes dette ikke bare de kvinnelige spionene, men også taxinettverk, innlagte søkefunksjoner på mobiltelefonen, publisering av bilder på pizzariaer, gatekjøkken o.l., i tillegg til organiserte søk etter kvinnene i hele landet. Les i Politiken.dk