Æresdrap og æresrelatert vold

Familiehenrettelse erstattet med selvdrap

I fjor innførte Tyrkia en ny lov som kan gi livstidsdom for æresdrap. Resultatet er en sterk økning i antall selvmord.

Etter at Tyrkia i fjor innførte en ny lov som kan gi livstidsdom for æresdra, han andelen selvmord blant unge kvinner i kurdiske, konservative områder økt voldsomt, melder Aftenposten.no. Kvinnene tvinges til å ta livet sitt ved for eksempel henging eller rottegift. En annen metode for å unnslippe lovens lange arm, er å presse barn til å henrette familiens kvinne. I landet – som vil bli medlem av EU – registreres det om lag 70 familiehenrettelser av kvinner årlig. Mørketallene anslås å være høye. Gruppen Stop Violence Against Women har en egen informasjonsside om volden mot kvinner i Tyrkia.