Statistikk

Aldri hatt så sterk befolkningsøkning 1.kvartal

Norges befolkningsøkning har aldri vært høyere enn det som nå er registrert i 1.kvartal, melder SSB.

Befolkningen har økt fra 4 640 219 per 1.1.2006 til 4 649 302 per 1.4.2006.

Norge har hatt et fødselsoverskudd på 3 776, herav 14 448 fødte og 10 672 døde, og en nettoinnflytting på 5 307, herav innflyttet 10 471 fra utlandet, mens 5 307 flyttet ut.

Dette gir at folketallet økte med 9 100 personer på årets tre første måneder, som er 2 800 flere enn første kvartal i fjor.

Tidlig på 1990-tallet forekom tilsvarende store fødselsoverskudd, mens nettoinnflyttingen aldri har vært større. Alle landets fylker hadde innflyttingsoverskudd fra utlandet. Den største nettoinnvandring besto av polakker med 1 230 personer, deretter fulgte svensker, tyskere og somaliere. Les hos SSB.no