Ytringsfrihet

Ikke-patrioter leder Norge

Samfunnsviter Atle Kvalvik spør: "Hvordan kunne vi velge ikke-patrioter til å lede Norge?"