Æresdrap og æresrelatert vold

Brente jenta levende

Påstand om 25 års fengsel er kravet for Jamal Derrar (22 år) som brente den 17-årige Sohane Benziane levende i Frankrike.