Statistikk

Venter sterk vekst i innvandringsbefolkningen

SSBs fremskrivning for Norges innvandrerbefolkning viser at vi kan forvente oss sterk vekst. Fremskrivningen har en hypotese om at det i Norge i 2060 vil være et sted mellom 1 - 2 millioner innvandrere.

SSBs fremskrivning viser at den høyeste veksten forventes av personer med bakgrunn i land i Afrika, Asia (inkl. Tyrkia) og Latin-Amerika. Det er i dag 200 000 med bakgrunn i denne delen av verden, som SSB tror vil vokse til et sted mellom 600 000 – 1,2 millioner i 2060. Forutsetningen er nettoinnvandring, dvs. andelen som vandrer inn og andelen som vandrer ut, mens SSB mener at variasjoner i fruktbarhet og dødelighet betyr lite i denne sammenhengen.

Med innvandrerbefolkning menes førstegenerasjonsinnvandrere, dvs. de som har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre, og deres etterkommere (andregenerasjon). Når etterkommerne stifter familie og får barn, regnes ikke barna som innvandrer, uavhengig av om en av foreldrene er innvandret. Sistnevnte har etter vår oppfatning betydning, da ekteskapsmønsteret blant etterkommerne viser at 3 av 4 henter ektefellen i utlandet, noe SSB ikke har tatt høyde for. Så langt vi kan forstå har ikke SSBs fremskrivning om andelen innvandrere i Norge i årene fremover tatt høyde for ekteskapsmønsteret i det hele tatt, noe som synes underlig all den tid det svært mange nettopp kommer til Norge på familiegjenforening gjennom ekteskap. Men SSB tviholder vel på hypotesen om at innvandrere vil gifte seg med norske – selv om statistikk avdekker at i 1996 – 2004 har bare 3 prosent av jentene giftet seg med norsk mann, og 2 prosent av guttene med norsk kvinne. Med andre ord kan veksten bli betydeligere høyere enn hva SSB forventer.