Ytringsfrihet

Slapp’a mann –

Tore Kjeilen stilte spørmålet "Hvilket samfunn - hvilken fremtid?" med henvisning til atstadig flere borgere i Norge har hjerte og hjerne i et annet land - noe som har utløst en rekke motsvar fra fra akademia. Felles for dem alle er: Slapp av, Kjeilen, her er ikke noe å være redd for - for det vet vi?