Kjønnslemlestelse

Skandinavias første rettssak om kjønnslemlestelse?

Sverige kan sto over for sin første rettssak knyttet til kjønnslemlestelse. Det handler om en 13-årig svenskfødt jente med somaliske foreldre.