Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse i Bergen

HRS informerte politiet i Bergen om at det kan foregå lemlesting i byen. En somalisk kvinne uttrykker støtte til HRS, mens RV-politiker med røtter i Tanzania ikke tror på det. Det ville hun visst, hevder hun.