Ytringsfrihet

Islamismen – en fare for sentrale verdier i Norge?

Under et debattmøte på Internasjonalen (Oslo) skulle det diskuteres om "danske tilstander" ville komme til Norge. Dette spørsmålet fikk vi imidlertid aldri noe svar på, da debatten heller dreide seg om islamisme kontra vestlige verdier - og det under høy temperatur.

Basim Ghozlan, Bjørgulv Braanen, Asghar Ali, Hege Storhaug, Muhammed Usman Rana og Arne Hardis var alt annet enn enige i debatten som skulle handle om såkalte»danske tilstander». Det ble heller en debatt om hvorvidt islamisme er en fare for sentrale verdier i Norge.

I tillegg til det uforsonelig debattklimaet, var det den «vanlige» skittkasting mot enkeltpersoner, spesielt Hege Storhaug (HRS). Panelet besto for øvrig av de muslimske representantene Basim Ghozlan, Muhammed Usman Rana og Asghar Ali samt Klasseskampens Bjørgulv Braanen på den ene siden, og danske Weekendavisens Arne Hardis. Les i Aftenposten.no

Hans Rustad, redaktør på Document.no, slo på sin side fast etter debatten, at norske tilstander er verre enn de danske. Begrunnelsen er at store deler av venstresiden har inngått en symbiose med talsmenn for muslimene, og en sosialdemokratisk konsensuskultur. Motsetningene feies under teppet, og aggresjonen rettes utover, mot alle som forsøker å rokke ved selvbildet. Les Document.no’s referat fra debatten.

Les også: Gransk deres toleransenivåDen tyrkisksvenske journalisten Ali Fegan tar i dag i Expressen.se til ordet for at svenske medier må våge å granske muslimske talspersoner toleransenivå. Han påpeker at disse talspersonene, gjerne imamer, som oftest inntar en posisjon som offer samtidig som de hevder at den svenske muslimske befolkningen er under angrep av diskriminering og intoleranse. Men Fegan spør: Hvordan er det egentlig med deres eget toleransenivå?