Statistikk

40 000 kom til Norge i fjor

Ifølge nye tall fra SSBs befolkningsstatistikk ble det i fjor registrert 40 100 innvandringer til Norge, mens 21 700 utvandret. Dette gir en nettoinnvandringen på 18 400, noe som gjorde fjoråret til et toppår.

Bare i 1999 var nettoinnvandringen høyere. Polske statsborgere var med 3 300 innvandringer den største enkeltgruppen av innvandrere i 2005. Polakkene ble fulgt av svensker (2 700 innvandringer) og tyskere (1 700 innvandringer). Svenske statsborgere topper statistikken over utvandringer i 2005 med 1 900, fulgt av dansker og engelskmenn med henholdsvis 1 300 og 800 utvandringer. Polakker hadde også den høyeste nettoinnvandringen med 2 900, fulgt av irakere og russere – med nær 1 200 nettoinnvandringer hver. Les hos SSB