Kjønnslemlestelse

Fadderbarnet ble kjønnslemlestet

Den norske kvinnen er fadder til en liten jente i Guinea-Bissau. På jentas 7-årsdag kom rapporten fra PLAN-Norge, hvor det kom frem at pengene hennes var brukt til en stor feiring av jentas lemlesting.