Innvandring

Svaret er demografi, dummen!

Over norsk offentlighet hviler en Omerta, en selvpålagt taushet, med sosiale og karrieremessige sanksjoner for den som bryter den.

Derfor vil en artikkel som Mark Steyns It’s the Demography, Stupid bli tiet ihjel. Til tross for at den formulerer de mest grunnleggende problemer i vår tid. Hva er det vi overlater våre barn? Hvilken fremtid får de, hva slags samfunn? … Les de interessante betraktningene under tittelen Europa – Historien om en varslet død på webloggen document.no