Innvandring

Minoritetene i majoritet

Ved 32 Osloskoler er nå minoritetene i majoritet.

I skoleåret 1999/2000 gjaldt dette 16 av Oslos kommunale grunnskoler, viser Statistisk årbok for Oslo 2005. For hver hundrede elev ved Vahl skole er det bare fire som har norsk som morsmål. Vahl er den skolen i Oslo med aller flest fremmedspråklige elever.

Dagsavisen.no