Innvandring

Det autoritære Sverige og innvandringen

Det forestående Riksdagsvalget i september øker den svenske elitens frykt for at den åpne danske debatt skal springe over Øresund.

Derfor kommer det nye utfall om danskenes fremmedfiendelighet, sier Karen Jespersen i en tolkning av svenske medier utfall mot Danmark